سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوثر ولایت

چهل گناه زبان

    نظر

 

چهل گناه زبان


 

1.خبری را ندانسته گفتن


2.عیب جویی از دیگران


3.مسخره کردن


4.تهمت زدن


5.فاش کردن اسرار مردم


6.رنجاندن مومن


7.سرزنش بیجا


8.دروغ گفتن


9.وعده دروغ


10.قسم دروغ


11.شهادت ناحق


12.تحریف مسائل دینی


13.حکم ناحق


14.لعنت کردن مردم


15.طعنه زدن


16.دل شکستن


17.امر به منکر


18.نهی از معروف


19.بد خلقی


20.تصدیق کفر و شرک


21.غیبت کردن


22.شایعه پراکنی


23.به نام بد صدا زدن


24.تملق و چاپلوسی


25.با مکر و حیله سخن گفتن


26.مزاح زیاد


27.زخم زبان زدن


28.آبرو ریزی


29.کبر در گفتار


30.ادای صدای کسی را درآوردن


31.بدعت در دین


32.اظهار بخل و حسد


33.بد زبانی در معاشرت


34.خشونت در گفتار


35.فحش و ناسزا گفتن


36.سخن چینی کردن


37.ناامید کردن


38.شوخی با نامحرم


39.ریا در گفتار

40.فریاد زدن بیجا

 

خدایا از شر گناهان زبان به تو پناه می جویم

استغفرالله ربی واتوب الیه