سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوثر ولایت

صدقه برای اشکهای امشب

    نظر

صدقه برای اشکهای امشب

امشب برای هر قطره اشکی که میریزی صدقه بده

به خدا بگو

خالص تر

بی ریاتر

صاف تر

شفاف تر 

و صادقانه تر

از اشک نداشتم

امشب شب آخر هست

به خدا بگو 

قسم به آخرین وداعهای علی(ع) با فرزندانش مرا دریاب 

شب آخر