سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کوثر ولایت

کمال فاطمه

    نظر

حرم بانو

 

خاک قم گشته مقدس از جلال فاطمه

نور باران گشته این شهر از جمال فاطمه

گرچه شهر قم شده گنجینه علم وادب

قطره ای باشد ز دریای کمال فاطمه

 

میلاد نور دیده رضا ،کعبه دلها،حضرت معصومه (س)خجسته باد